Bo Mạch Chủ - MainBoard

Vi xử Lý - CPU

Card Đồ Họa

Màn hình máy tính